informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sporządzona zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Anna Gręda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Gręda – Dietetyka, NIP: 6050076557, REGON: 521695958, Czarnocin, 28-506, Kolosy nr 68
 2. Polityka prywatności – niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 5. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.annagreda-dietetyka.pl wraz z jej podstronami oraz usługami (newsletter, formularz kontaktowy);
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Gręda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Gręda – Dietetyka, NIP: 6050076557, REGON: 521695958, Czarnocin, 28-506, Kolosy nr 68.
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: 515819035 oraz adresem e-mail: kontakt@annagreda-dietetyka.pl.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych skutkować może niemożnością wykonania usługi lub podjęcia określonych działań.
 9. Udostępnienie danych, których Administrator nie potrzebuje i nie wymaga lub też większej ilości danych niż wymagana jest Państwa decyzją i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. a lit. a RODO.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ściśle określonych celach:
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ułożenia jadłospisu – dane są niezbędne dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością przygotowania jadłospisu;
  • w celu ułożenia jadłospisu – przetwarzane dane (np. alergie, choroby przewlekłe, waga, wzrost, płeć) są danymi szczególnej kategorii, dotyczącymi stanu zdrowia. Ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością przygotowania jadłospisu;
  • w celu kontrolowania postępów – zdjęcia sylwetki. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a;
  • w celach kontaktowych – dane są niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytania wysłane drogą mailową czy poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu kontaktu telefonicznego dla zrealizowania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wysyłki newsletteru – ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • w celach marketingowych – na podstawie Państwa zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f);
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  – np. w celu wystawienia dokumentów księgowych lub prowadzenia rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 11. Okres przechowania Państwa danych wynosi tyle ile czas realizacji usług oraz:
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c okres ten wynosi pięć lat od rozwiązania umowy (art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń)
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 12. Administrator może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych:
  • Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 oraz Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland – w związku z wykorzystywaniem na stronie wtyczek społecznościowych oraz korzystaniem przez Administratora z portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, na których posiada konta (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php/);
  • Michałowi Nalborskiemu, ul. Fryderyka Szopena 11/17, 48-300 Nysa, NIP: 753-234-79-08 – w związku z korzystaniem z aplikacji webowej DIETIK w celu ułożenia jadłospisów (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://app.dietik.pro/docs/privacy_policy.pdf);
  • MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia  – w celu wysyłki newsletteru (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy);
  • podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną, administracyjną na rzecz Administratora;
  • urzędom i instytucjom państwowym w związku z wykonaniem obowiązków podatkowych i prawnych ciążących na Administratorze.
 13. Administrator zachęca Państwa do każdorazowego zapoznania się z dokumentami dotyczącymi prywatności wymienionych wyżej podmiotów.
 14. Podmioty, którym przekazywane są Państwa dane, takie jak Meta (Facebook, Messenger, Instagram) czy Mailerlite, działają na arenie międzynarodowej, co oznaczać może, że Państwa dane przekazywane będą poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Administrator oferuje możliwość otrzymywania bezpłatnego newsletteru. Zapisanie się na newsletter oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) celem marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak będzie skutkować niemożnością wysyłki newsletteru.
 16. Administrator oferuje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej. Wypełnienie oraz wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) celem marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak będzie skutkować niemożnością nawiązania kontaktu.
 17. Informuję, że przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr tel. 606 950 000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 18. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w celu dostosowania do obowiązującego prawa w razie jego zmiany lub ulepszenia stosowanych procedur bezpieczeństwa danych. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej. Administrator każdorazowo zaleca zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.

Polityka cookies

 1. Administratorem jest Anna Gręda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Gręda – Dietetyka, NIP: 6050076557, REGON: 521695958, Czarnocin, 28-506, Kolosy nr 68  („Administrator”).
 2. Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje pliki cookies.
 3. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają i przechowywane na Państwa urządzeniach, za pomocą których odwiedzacie Stronę.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
  • dostosowania strony do Państwa preferencji;
  • optymalizacji treści;
  • statystycznych.
 5. Zgoda na przetwarzanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora, jest udzielana przez Państwa za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, której Państwo używają do przeglądania Strony.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące plików cookies, w tym ich usunięcie, może być dokonane przez Państwa samodzielnie i w każdym czasie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 7. Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może wpłynąć na działalnie strony internetowej.